Informacné technológie a zabezpecenie

Oblasti poskytovaných služieb
Informačné systémy

Návrh a realizáciu riešenia požiadaviek a potrieb poskytujeme pre našich zákazníkov v zrozumiteľnej forme a celej šírke služieb na všetkých technologických a analytických úrovniach s využitím dlhoročných skúseností v obore a vysokou mierou porozumenia zákazníka a jeho procesov.

Správa serverov a sietí

Servery, počítače a infraštruktúra vyžadujú trvalú starostlivosť pre svoju prevádzku, ktorej správu nemusíte sami zvládnuť. Naši odborníci sú pripravený spolupracovať s vašimi zamestnancami pri riešení celej škály problémov alebo prevziať Vaše systémy pod svoje krídla starostlivosti.

Kamerové systémy

Dodávka služieb výstavby, modernizácie a/alebo správy digitálnych kamerových systémov s použitím osvedčených výrobcov zariadení testovanými nielen nami a našimi zákazníkmi. Vy musíte vedieť len to, čo chcete sledovať a prečo.

Zabezpečovacie systémy

Návrh, inštaláciu, správu a údržbu zabezpečovacích systémov budov a ich častí robíme pre našich zákazníkov tak, ako by sme si to sami želali od našich dodávateľov.

Účtovné služby

Priestor pre Váš biznis môžete rozšíriť o usporený čas.
Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva pre obchodné a neziskové spoločnosti, ktoré používajú sústavu podvojného účtovníctva. K službám patria neodmysliteľne aj daňové poradenstvo, odborné poradenstvo a zastupovanie pri kontrolných činnostiach úradov.

Účtovné poradenstvo

Našim klientom poskytujeme účtovné poradenstvo pre správne a úplné vecné i obsahové vedenie agendy účtovníctva, či jemu blízkych alebo podriadených oblastí.

Daňové poradenstvo

Prehľadnosť účtovaných pohybov je základom k efektívneho toku peňazí a hlavne k daňovej optimalizácii Vašich výnosov a nákladov. Optimalizácia je vysoko individuálne zameraná, takže ju považujeme za privátnu pre každého osobitne.

Mzdové poradenstvo

Nemenej dôležitá agenda je náročná na zmeny v zákonoch, povinnostiach rôzneho charakteru a rozsiahla vo svojich výpočtoch, či zdrojoch aktuálnych hodnôt. Mať spokojných zamestnancov je základom úspešného biznisu.

Kontatný formulár

Radi zodpovieme Vaše dotazy